Formandens Beretning 2017

Formandens beretning 13.02,17

 

Ved Liberal Alliance Vejens generalforsamling afholdte formand, Martin Boye følgende beretning:

Klik her for at læse beretningen.

 

Carl Andersen takkede af

Tirsdag udtrådte Carl Andersen af byrådet. Det markerede han ved en reception for byrødder og bestyrelsesmedlemmer, der takkede for hans indsats.

Lad pengene følge barnet

Tilskud

Som bragt i JydskeVestkysten D. 28-06-2016

LA vil prioriterer kommunens veje

veje

Som bragt i JV den 14/1/06/2016

Det giver stadigvæk mening at drive daginstitution i landsbyerne

landsbyer

Som bragt i JydskeVestkysten 09-06-16

Afskedsreception

rbg

Tour de Byfest er startet

Vejen by Night 2016

 

Liberal Alliance Vejen er godt igang med forårets Tour de Byfest. Det er vigtigt for os, at være ude og tale med borgerne under, før og efter der er valg til politiske poster.

Ses vi til din lokale byfest? Se hvor vi stiller op under “begivenheder” i højre side.

 

Øster Lindet Byfest 2016

“Eksklusions loven”

13173786_1016217805111220_8514341128186706529_n

Som bragt i JydskeVestkysten D. 12-05-2016

Nej til kvoter

12473563_10208823280721885_6289408288750874679_o

Som bragt i JydskeVestkysten Vejen, 23-03-2016

Formandens beretning 2015

Jeg tiltrådte som formand ved sidste GF den 11. marts sidste år fordi jeg brændte for at gøre noget for partiet. Siden jeg meldte mig ind året før, havde jeg trippet efter at kunne bidrage med noget.

Og jeg lovede ved min præsentation ved formandsvalget at arbejde for at gøre LA mere synlig og at samle endnu flere medlemmer. Det blev jeg valgt på og det har jeg forsøgt at gøre til LA-Vejens mål. Det er langt hen ad vejen også lykkes, da vi er vokset med ca 30% siden sidste år – hvilket vi i LA-Vejen naturligvis ikke kan tage hele æren for, men vi har været ret go’e syn’s vi selv.

Vi startede med allerede efter GF sidste år at skrive alle datoer ned for hvornår der var Kommunalbestyrelsesmøder og så aftale at mødes dagen før disse, hver eneste gang, for på den måde at gennemgå og samlet tage stilling til de aktuelle emner på dagsordenen i kommunen.

Dette har vi holdt fast i og jeg er sikker på at det har været en stor hjælp for vores enlige kommunalbestyrelses medlem, der ved ganske mange lejligheder har taget gode råd til sig og – meget dygtigt – gjort dem til mærkesager for LA-Vejen.

Vi har haft et rigtigt godt samarbejde i hele bestyrelsen og vi indførte at mødes hos hinanden på skift for både at kunne arbejde i uformelle rammer men også for at komme bedre ind på hinanden. Som en lille sidegevinst har det også været billigere for foreningen, og vi har derfor kunnet bruge vores midler til det mere direkte politiske arbejde.

 

LA-Vejen var jo som bekendt Henrik Dahls ’hjemme’ forening til Folketingsvalget  i 2015, og jeg vil gerne takke alle der gav en hånd med til at få Henrik valgt ind. Ligeledes en stor tak til alle for at hjælpe, støtte og kæmpe for at LA fik så godt et valg i det hele taget. Vi fik som bekendt valgt Mette Bock og Henrik Dahl ind på borgen og vi har med stolthed fulgt hvordan de begge repræsenterer den sydjydske eftertænksomhed og ikke mindst moral.

Endnu en folkeafstemning fik alle mand M/K i gang igen – denne gang omkring afskaffelsen af vores retsforbehold i EU. Partiet var delt på spørgsmålet men LA anbefalede som bekendt et nej af grundlæggende demokratiske årsager. Og LA-Vejen  indgik i strategisk samarbejde med både DF og Folkebevægelsen mod EU for at tale sagen. Jeg fik endda en gloende Enhedsliste-tilhænger til at omdele LA-materiale i Bramming og Esbjerg. Hun lovede mig dog at det både var første eneste og sidste gang det skete…

Her i foråret fik LA-Vejen endnu en omgang rampelys da jeg sammen med formanden for LA-Varde, Steen Holm Iversen, initierede Politisk Værksted i Københoved. Kongstanken er at samle LA-kræfterne i Sydjylland så vi fremstår med de samme fokuspunkter både kommunalt, regionalt og landspolitisk og at vi på den måde kan bruge Politisk Værksted som idekatalog til lokale kampagner vel vidende hvad andre i Sydjylland kæmper for. Det skulle gøre os mere synlige, troværdige og professionelle på sigt. Og når vi kommer længere frem vil det være oplagt at gøre det et medlemsarrangement, hvor alle kan møde de folkevalgte i Syd og sammen debattere fokus i den aktuelle og fremtidige politik.

I Vejen Byråd har vi med stolthed kunnet positionere os som et engageret, velforberedt og velargumenteret parti, som har fået langt større indflydelse på både budgetter og politik end vores ene mandat tilsiger. Stor ros og tak til Carl Andersen skal lyde herfra for hans kæmpe engagement – og til bestyrelsen vil jeg rette en stor tak for at deltage aktivt i hvad LA-Vejens bagland ønsker vi skal mene i Byrådssalen. Det er en meget effektiv organisations form vi har fået udmøntet i praksis her.

Til efteråret flytter Carl Andersen til hovedstaden for at læse, og derfor vil John Skovrup indtræde på Carls plads i Byrådet da John fik næstflest stemmer ved sidste KV. John er godt forberedt på opgaven – både fra bestyrelsesarbejdet men også fordi John vikarierede da Carl var i USA i 3 måneder sidste år.

Til sidst vil jeg gerne rette en varm tak til Henning Nielsen, min næstformand, som pga spændende arbejdsopgaver for Lego i Singapore, er nødt til at holde en pause fra bestyrelses arbejdet. Henning har siddet i bestyrelsen i 2 år og det sidste som konstitueret næstformand. Jeg har sat stor pris på din saglige tilgang til både det organisatoriske som det politiske. Tak for indsatsen.

Jeg håber min egen indsats det forgangne år har levet op til forventningerne og jeg tager gerne et år mere på posten. Tak for ordet.

 

Martin Boye
Formand
Liberal Alliance Vejen